Saturday, March 24, 2018

Tag Archives: dang ky ten mien giá re

Đăng ký tên miền

đăng ký tên miền

Tên miền (Domain name) là định danh của website trên Internet. Tên miền thường gắn với tên công ty và thương hiệu của doanh nghiệp. Tên miền là duy nhất và được ưu tiên cấp phát cho chủ thể nào đăng ký trước. Tên miền có ba dạng: ø  Tên miền quốc tế dạng: www.tencongty.com  (.net, .biz .org, .info…) ø  ... Read More »